Marjolein Buijs is actrice, theater docent en presentatrice. Heeft in eigen beheer geproduceerd. Momenteel is Marjolein actrice en gespreksleider bij theatergroep Playback. Ze is een van de 2 Muzes.

Disclaimer


Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website www.marjoleinbuijs.nl betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen: Uitsluiting aansprakelijkheid Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - tengevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door MarjoleinBuijs uitdrukkelijk afgewezen.

Informatie op deze website Informatie op deze website www.marjoleinbuijs.nl, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van Marjolein Buijs. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te gebruiken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marjolein Buijs. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Ondanks het onderhoud en constante zorg die Marjolein Buijs aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Er kunnen, ten alle tijden geen rechten aan worden ontleend.

De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Marjolein Buijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van www.marjoleinbuijs.nl.

Verwijzingen of hyperlinks Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Marjolein Buijs dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze sites worden niet door Marjolein Buijs onderhouden en Marjolein Buijs heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Marjolein Buijs geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites. Bepaalde verwijzingen of hyperlinks in deze websites leiden naar websites buiten het domein van Marjolein Buijs, welke geen eigendom zijn van Marjolein Buijs. Indien deze links geactieveerd worden, verlaat men de website www.marjoleinbuijs.nl

Intellectuele eigendomsrechten Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in een bewerkte vorm) te kopieren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Marjolein Buijs.


Social media